IMS Temadag ved Vejle Bibliotek

Intelligent Material Management System
Where:
When: September 3, 2020 - September 3, 2020

Vejle Bibliotekerne afholder sammen med Lyngsoe Systems en temadag om Intelligent Materiale Styring (IMS)

 

Program for dagen: 

09.45 – 10.15 Ankomst og morgenkaffe med rundstykker
10.15 – 10.40 Lyngsoe Systems; velkomst, udvidelse af IMS fællesskabet – hvordan?
10.40 – 11.45 Vejle Bibliotekerne; Erfaringer med implementering af IMS samt rundvisning/demo
11.45 – 12.30 Mellemstore biblioteker og IMS – Praktiske eksempler fra dagligdagen ved Mads Dyhr-
Rasmussen, Næstved Bibliotek
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 13.45 Lyngsoe Systems; Claus Broch Christensen: IMS og lifecycle management
13.45 – 14.30 Fælles erfaringsudveksling omkring brug af automatisk livscyklushåndtering
14.30 – 14.45 Opsamling, spørgsmål og afslutning

 

Senest tilmelding: 27. september 2020 på mail library@lyngsoesystems.com